Ο Νίκος Καρακίτσος στην εκπομπή της Άντυς Μαγνησαλή.