Ο Γιώργος Πατριαρχέας ζωντανά στην εκπομπή του Γιώργου Καρβουνιάρη.(30/10/2020)