Η Παρή Καλαμαρά ζωντανά στην εκπομπή της Ελευθερίας Στεργιοπούλου.(05/08/2020)