Η Μαρίνα Γκουβερου ζωντανά στην εκπομπή του Μιχάλη Μπαϊρακτάρη.(18/01/2021)