Η Άννα Μαστοράκου ζωντανά στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου.(28/07/2020)