Η Άννα Μαστοράκου ζωντανά στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου.(15/09/2020)