Η Άννα Μαστοράκου ζωντανά στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου.(10/07/2020)